SUT 100 - 2018 Results

Rang # Name Start VP1 Plattenbruennele, @km 36.0, Δ 36.0 VP2 Entringen, @km 70.6, Δ 34.6 VP3 Lustnau Anders, @km 107.7, Δ 37.1 VP4 Neuenhaus, @km 141.7, Δ 34.0 FINISH Dettenhausen, @161.0, Δ 19.3 Zeit ∑ Pause
IN OUT Pause T1 T2 P1 P2 IN OUT Pause T1 T2 P1 P2 IN OUT Pause T1 T2 P1 P2 IN OUT Pause T1 T2 P1 P2 IN T1 T2 P1 P2
T1(hh:mm): Zeit zwischen VPn-1Tout und VPnTin,   T2(hh:mm): Zeit zwischen Start und VPnTin,   P1(mm:ss/km): Ø Pace zwischen VPn-1Tout und VPnTin,   P2(mm:ss/km): Ø Pace zwischen Start und VPnTin,   kursiv (roter Hintergrund) Hochrechnung basierend auf avg. pace
1 1 Ramin Madani Moghaddam 08:00 11:47 11:52 00:05 03:47 03:47 6:18 6:18 16:05 16:15 00:10 04:13 08:05 7:18 6:52 21:42 n/a n/a 05:27 13:42 8:48 7:37 DNF
2 2 Thomas Neubert 08:00 13:12 13:31 00:19 05:12 05:12 8:39 8:39 19:32 20:00 00:28 06:01 11:32 10:26 9:48 03:20 04:12 00:52 07:20 19:20 11:51 10:46 DNF
3 3 Herbert Paulus 08:00 13:51 14:08 00:17 05:51 05:51 9:45 9:45 19:49 20:18 00:29 05:41 11:49 9:51 10:02 07:36 n/a n/a 11:18 23:36 18:16 13:08 DNF
4 3 Rainer Grossmann 08:00 13:45 13:54 00:09 05:45 05:45 9:35 9:35 21:15 21:28 00:13 07:21 13:15 12:44 11:15 07:36 n/a n/a 10:08 23:36 16:23 13:08 DNF

ultra-result 0.0.6